Πιστοποίηση ΚΤΕΟ

ALEXADRIA portal
5 Ιανουαρίου 2016
Όλα

Πιστοποίηση ΚΤΕΟ

Στις 03/04/2012 άλλαξε ο νόμος σχετικά με την απαίτηση διαπίστευσης των ΚΤΕΟ κατά το πρότυπο ISO 17020.

Συγκεκριμένα, εφεξής, με βάση τον νέο νόμο, απαιτείται η πιστοποίηση τους σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, γεγονός που καθιστά τη σχετική διαδικασία λιγότερο πολύπλοκη και πιο οικονομική.

Με πελάτες σε όλη την Ελλάδα και άριστα καταρτισμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, η IQCert διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των σχετικών επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.

Με γνώμονα να απολαμβάνουν οι πελάτες μας προστιθέμενη αξία από τις υπηρεσίες μας, η διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ΚΤΕΟ αποτελεί για μας την κύρια επιδίωξη.